Hravý svet

„Čas strávený hraním sa s deťmi nikdy nie je stratený" - (Dawn Lantero)

Stromy - básnička a omaľovanky

Rozpoznávajme stromy podľa listov a plodov.